PZU

Kupujesz telewizor, laptopa?
Warto je od razu ubezpieczyć.

Dzięki temu będziesz mógł skorzystać z pomocy w razie awarii.
PZU SA naprawi, wymieni sprzęt na nowy lub wypłaci odszkodowanie.

Ochrona obejmuje

Urządzenia i sprzęt do domu, których wartość jednostkowa w przypadku urządzeń RTV/AGD nie przekracza 20 000 zł , a w przypadku sprzętu komputerowego nie przekracza 25 000 zł.

Są to:

  • urządzenia elektroniczne (np. telewizory, odtwarzacze, kamery, komputery),
  • sprzęt gospodarstwa domowego (np. lodówki, pralki, zmywarki).

Z pomocy możesz skorzystać również np. w razie awarii sprzętu po gwarancji, jego uszkodzenia, zniszczenia, zalania, dewastacji czy utraty w wyniku rabunku lub kradzieży z włamaniem.

Kiedy możesz skorzystać z ubezpieczenia

Urządzenia i sprzęt do domu

  • awaria urządzenia po gwarancji
  • uszkodzenie
  • dewastacja
  • zalanie
  • zniszczenie
  • utrata w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku

W razie zdarzenia objętego ubezpieczeniem PZU SA

wymieni sprzęt na nowy, jeśli stracisz urządzenie w wyniku rabunku czy kradzieży z włamaniem.

zorganizuje i pokryje koszty naprawy oraz transportu urządzenia do i z punktu naprawczego.

wypłaci odszkodowanie lub pokryje koszty wymiany urządzenia na nowy, jeśli naprawa sprzętu nie będzie już możliwa.

Warto wiedzieć

Ubezpieczenia możesz kupić tylko w momencie zakupu sprzętu na morele.net.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie możesz kupić jedynie dla nowych przedmiotów.

Za ubezpieczenie nie możesz zapłacić kartą podarunkową.

Polisa jest osobnym dokumentem i nie znajduje się na fakturze.

Jeżeli Twoje urządzenie w trakcie ubezpieczenia zostało wymienione na urządzenie nowe w ramach gwarancji producenta lub rękojmi, nie zapomnij o tym poinformować PZU SA.

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub zostanie ograniczona. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę oraz informacje, które mogą Cię zainteresować znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Reklamacje dotyczące ubezpieczenia możesz złożyć

Pisemnie

albo w formie przesyłki pocztowej w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, np. pisząc na adres: PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa (adres tylko do korespondencji)

Ustnie

telefonicznie, np. dzwoniąc na numer infolinii 801 102 102. W przypadku ustnego zgłoszenia reklamacji, skargi lub zażalenia przez klienta telefonicznie, pracownik sporządza protokół z przyjęcia reklamacji

Elektronicznie

wysyłając e-mail na adres [email protected] lub wypełniając formularz na www.pzu.pl.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia urządzeń dla klientów Morele

Pobierz

Informacja o produkcie - urządzenia

Pobierz

Formularz zmiany danych

Pobierz

Formularz reklamacji

Pobierz

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Morele.net Sp. z o.o. dotyczący wykonywania czynności agencyjnych w imieniu lub na rzecz PZU SA

Pobierz

Formularz odstąpienia/wypowiedzenia umowy

Pobierz

Pełnomocnictwo

Pobierz

Informacja o dystrybutorze

Pobierz

Klauzula administratora danych osobowych

Pobierz
Pytania i odpowiedzi
Od kiedy ubezpieczenie będzie chronić mój sprzęt - za ubezpieczenie zapłaciłem przy zakupie urządzenia.

W zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia, urządzenie będzie objęte ochroną:

od kolejnego dnia po otrzymaniu przez PZU informacji o numerze seryjnym urządzenia:

w zakresie uszkodzenia, zniszczenia, zalania, dewastacji lub utraty urządzenia, od następnego dnia po zakończeniu gwarancji

w zakresie awarii po gwarancji producenta.

Jeśli dostaniesz z PZU SA maila z prośbą o uzupełnienie numeru seryjnego urządzenia postępuj zgodnie z otrzymanymi informacjami. W tym przypadku ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się, pod warunkiem, że w ciągu 30 dni od dnia dostawy zakupionego towaru przekażesz do PZU SA numer seryjny urządzenia, które otrzymałeś od sprzedającego.

Co zrobić, jeśli ubezpieczone urządzenie było wadliwe i producent w ramach rękojmi/gwarancji wymienił je na nowe?

Nowe urządzenie będzie ubezpieczone, jeśli w ciągu 30 dni od wymiany poinformujesz o tym PZU SA. Wypełnij formularz zmiany danych, dołącz dowód potwierdzający wymianę i zgłoś wymianę sprzętu: mailem na adres: [email protected] pocztą na adres: PZU SA ul . Postępu 18a, 02-676 Warszawa

Kto może być użytkownikiem ubezpieczonego urządzenia?

Użytkownik to każda osoba, która korzysta z urządzenia za zgodą ubezpieczonego.

Gdzie mogę sprawdzić szczegółowy zakres mojego ubezpieczenia?

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia link do OWU.

Czy po zakupie ubezpieczenia mogę zmienić wariant ubezpieczenia?

Wariant ubezpieczenia możesz wybrać w chwili zakupu urządzenia. Po zakupie nie możesz go zmienić. Jeśli ubezpieczenie nie spełnia Twoich potrzeb, masz prawo w ciągu 30 dni od dnia zakupu odstąpić od umowy. Po tym terminie w każdej chwili możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia.

Kiedy PZU SA wymieni mi urządzenie na nowe?

PZU SA zorganizuje wymianę urządzenia na nowe i pokryje koszty wymiany, jeśli doszło do zdarzenia objętego ochroną: urządzenie zostało uszkodzone w takim stopniu, że koszty naprawy będą równe lub przekroczą 80% wartości odtworzeniowej sprzętu określonej na dzień powstania szkody, lub urządzenie nie może zostać naprawione, z przyczyn technicznych lub z uwagi na wytyczne producenta urządzenia, w tym jeżeli nie są dostępne konieczne do naprawy części, urządzenie ulegnie zniszczeniu, straciłeś sprzęt w wyniku rabunku lub kradzieży z włamaniem.

Sprzęt RTV/AGD jest uszkodzony – jak mogę skorzystać z ubezpieczenia?

Zgłoś szkodę do PZU SA. Ubezpieczyciel zorganizuje fachowca, który naprawi urządzenie na miejscu, pokryje koszty dojazdu serwisanta i koszty naprawy sprzętu. Jeśli naprawa na miejscu nie będzie możliwa, PZU SA zorganizuje i pokryje koszty transportu urządzenia do serwisu, koszty naprawy oraz transportu naprawionego urządzania na wskazany przez Ciebie adres.

Jak zgłosić szkodę?

Zadzwoń do Centrum Pomocy pod numer (22) 874 11 74 (czynne 24/7). Podaj niezbędne informacje, w tym numer polisy lub numer seryjny urządzenia. Konsultant PZU SA poinformuje Cię o dalszych krokach.

Chcę zrezygnować z ubezpieczenia?

Jeśli jesteś osobą fizyczną masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od dnia zawarcia ubezpieczenia. Dla przedsiębiorców termin na odstąpienie od umowy wynosi 7 dni. Za pośrednictwem Morele, otrzymasz w całości pobraną w dniu zakupu urządzenia składkę ubezpieczeniową. Po upływie terminu na odstąpienie możesz w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia złożyć wypowiedzenie umowy. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z dniem złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu. Za pośrednictwem PZU SA otrzymasz zwrot składki proporcjonalnie za okres niewykorzystanej ochrony. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia możesz złożyć:

wypełnij oświadczenie i wyślij mailem na adres: [email protected] lub [email protected]

wypełnij oświadczenie i złóż w osobiście w placówce PZU SA

wypełnij oświadczenie i wyślij pocztą na adres: PZU SA, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa telefonicznie pod numerem (22) 874 11 74

Zmieniłam nazwisko – czy powinnam powiadomić PZU SA?

Zmianę nazwiska lub innych danych osobowych i adresowych powinnaś zgłosić do PZU. Możesz to zrobić na formularzu zmiany danych dostępnym na stronie www.morele.net. Informację o zmianie danych możesz złożyć:

wypełnij formularz i wyślij mailem na adres: [email protected] lub [email protected]

wypełnij formularz i złóż w osobiście w placówce PZU SA

wypełnij formularz i wyślij pocztą na adres: PZU SA, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa telefonicznie pod numerem (22) 874 11 74

Jak mogę złożyć skargę lub reklamację związaną z ubezpieczeniem?

Skargę lub reklamację dotyczącą ubezpieczenia możesz złożyć do PZU SA:

wypełnij formularz zgłoszenia reklamacji/skargi i wyślij mailem na adres [email protected]

wypełnij formularz zgłoszenia reklamacji/skargi na stronie www.pzu.pl

wypełnij formularz zgłoszenia reklamacji/skargi i złóż osobiście w placówce PZU SA

wypełnij formularz zgłoszenia reklamacji/skargi i wyślij pocztą na adres: PZU SA, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa

telefonicznie pod numerem 801 102 102

Odpowiedź otrzymasz w ciągu 30 dni. Jeśli sprawa będzie dotyczyła szczególnie skomplikowanego przypadku i PZU SA będzie potrzebować więcej czasu na rozpatrzenie reklamacji, otrzymasz informację w jakim terminie zostanie udzielona odpowiedź – maksymalny termin wynosi 60 dni.